Gør det let at vælge vuggestue eller integreret institution eller i København


Persondatapolitik

Hos Pasningsguiden forsikrer vi dig, at dine personoplysninger er beskyttet, når du besøger vores hjemmeside og/eller køber vores produkter. Informationer om vores kunder bliver behandlet fortroligt.

Denne persondatapolitik (“Persondatapolitik“) beskriver, hvordan Pasningsguiden indsamler og anvender dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside (“Hjemmeside“), herunder køber vores produkter via vores webshop og sender os en besked via vores kontaktformular på Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller vil klage over Pasningsguidens behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os på info@pasningsguiden.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet vedrørende Pasningsguidens behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Vi opfordrer dig at holde dig ajourført på vores Hjemmeside i tilfælde af ændringer til denne Privatlivspolitik. 

Indsamling og opbevaring af dine personoplysninger

Pasningsguiden indsamler og opbevarer personoplysninger om dig på følgende måder:

  • Når du køber vores produkter via vores webshop på vores Hjemmeside, og
  • Ved at du på anden måde er i kontakt med Pasningsguiden f.eks. per e-mail eller via vores kontaktformular på vores Hjemmeside.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

I forbindelse med ovenstående kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: Dit navn, e-mail, telefonnummer, adresse, bank- og betalingsoplysninger, informationer om ordren mv.
  • Følsomme personoplysninger: Pasningsguiden behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv fremsender disse til os f.eks. via kontaktformularen på vores Hjemmeside og anden korrespondance med os. Vi opfordrer dig venligst til ikke at fremsende disse følsomme personoplysninger om dig selv eller andre til os.

Herudover behandler vi informationer om dine henvendelser, når du kontakter os enten via e-mail eller vores kontaktformular på vores Hjemmeside.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at behandle din ordre, for at kontakte dig i forbindelse med leveringen af din ordre og for at kunne besvare din henvendelse fyldestgørende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine almindelige personoplysninger behandles for at opfylde en kontrakt med dig, eller fordi Pasningsguidens legitime interesser heri overstiger hensynet til dig. Legitime interesser for Pasningsguiden er f.eks. at forbedre vores vores ydelser, herunder undersøgelser i forbindelse med din henvendelse til os og lignende tilfælde.

Modtagere af dine personoplysninger

Pasningsguiden har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Pasningsguiden. Det drejer sig om Pasningsguidens leverandør af webhosting, Simply, og betalingsformidler, Stripe. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af Pasningsguiden for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Pasningsguiden. Databehandlerne må derfor ikke anvende personoplysningerne til egne formål. I det omfang vi videregiver dine personoplysninger til andre tredjeparter, sikrer vi, at videregivelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Hjemmesiden, sker dette via Pasningsguidens PCI-certificerede (Payment Card Industry – Data Security Standard) samarbejdspartner, Stripe. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI-certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Hjemmesiden, er det kun Stripe og ikke Pasningsguiden, som får adgang til dine oplysninger.

Periode for opbevaringen af dine personoplysninger

Pasningsguiden behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler en henvendelse fra dig. Eventuel yderligere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt af dokumentationshensyn.

Opbevaring af dine personoplysninger, der fremgår af vores regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra slutning af det regnskabsår regnskabsmaterialet vedrører.

Brug af cookies på hjemmesiden

Ved besøg på Hjemmesiden accepterer du, at Pasningsguiden bruger cookies. Cookies er små datafiler, som ikke kan ødelægge noget på din computer, tablet eller smartphone. Pasningsguiden bruger alene tekniske cookies. Tekniske cookies har ingen betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, hvis en række betingelser er opfyldte. Dette inkluderer ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Pasningsguiden behandler om dig. Herudover har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller få begrænset brugen af disse. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, må Pasningsguiden ikke længere behandle dine personoplysninger.

Under særlige omstændigheder har du ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i givet fald kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til Pasningsguiden, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Hvis Pasningsguiden behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog venligst, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.

Datatilsynet har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom her.

Ændringer til denne Privatlivspolitik
Denne Privatlivspolitik bliver opdateret regelmæssigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde dato for den seneste version.

Senest opdateret den 15. juni 2022.